Chúng tôi không tin vào những chương trình làm giàu nhanh.

Chúng tôi tin vào làm việc chăm chỉ, thêm giá trị và phục vụ nhiều người.

Và đó là những gì chúng tôi dựa vào để thiết kế bộ cẩm nang này.

Như một sự bắt buộc của pháp luật, chúng tôi không thể và cũng không đưa ra bất cứ đảm bảo nào về khả năng đạt được kết quả hoặc kiếm được bất cứ khoản tiền nào từ những ý tưởng, chiến lược và những chương trình của chúng tôi. Kết quả sẽ phụ thuộc vào bạn.

Những con số chúng tôi đã đạt được là kết quả của riêng chúng tôi, nó không có nghĩa bạn sẽ đạt được như vậy.

Bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn rất nhiều như nhiều người khác đã đạt được sau khi áp dụng kiến thức từ bộ cẩm nang, hoặc có thể bạn cũng cần thời gian để đạt được những kết quả đó.

Tất cả phụ thuộc vào bạn. Chúng tôi chỉ cam kết rằng những kiến thức đưa ra được chắt lọc, đúc kết sẽ hỗ trợ và phục vụ bạn tốt nhất để bạn đạt kết quả mong muốn.